Fjärås Bräcka med Naturum

Sista helgen i mars, mitt i corona-krisen med dess begränsningar, fick vi en solig helg och en obändig lust att komma ut i naturen. Förra året hade vi tagit en promenad i Särö Västerskog och styrde kosan dit. Först högmässa i Askims kyrka, där vi naturligtvis höll armlängds avstånd och satt glest. Sedan körde vi mot Särö. Det visade sig dock att parkeringen var full och flera bilar i kö. Det var inte bara vi som ville ut naturen och njuta av solen. Vi ändrade snabbt resmål och körde mot Fjärås Bräcka, ett par mil bort. Där hade vi varit med två av våra barnbarn en solig sommardag för två år sedan och tänkt att vi skulle återvända. Nu blev det av. Det var fler som kommit på samma tanke, men parkeringen var inte full naturen är rymlig.


Gunilla och Hanna orienterar sig vid de informativa skyltarna vid Naturum Fjärås-Bräcka.


Förutom Naturum finns det många lätta vandringar i omgivningarna.


Naturum smälter fint in i israndsnaturen.

Fjärås Bräcka, sydost om Kungsbacka, är en israndsbildning som reser sig 60 meter över den Halländska kustslätten. Den bildades av inlandsisen för 14 500 år sedan. Här finns ljunghedar, gravfält, forntida färdstråk, kolerakyrkogård och ett Naturum med både fin och bra information samt lätta vandringsleder.


I dungen finns en tidslinje med stenar som leder mot Naturum.


Mormor, Hanna och Ester en solig sommardag 2018.


Det gamla sandtaget fungerar nu som vattenrenare.


Vem gillar inte att gå i en labyrint.

Nedanför Naturum ligger att gammalt sandtag där SJ ända fram till 1967 grävt bort miljontals ton med grus för sina järnvägsbyggen. Ortsborna protesterade länge och lyckades till slut stoppa brytningen. De befarade att den högre belägna sjön Lygnern, Hallands största sjö, skulle bryta igenom åsen och helt enkelt tömmas på vatten. Nu börjar sandtaget växa igen och naturen återta marken. I botten av sandtaget finns dammar dit vatten pumpas för att filtreras genom sanden och blir dricksvatten. Här finns också en labyrintisk stensättning, en trojaborg. I sjön Lygnern, som har ett mycket rent vatten, finns en populär badstrand.


Naturum har café och en pedagogisk utställning som är intressant för ung som gammal.


Mormor missar inte chansen att läsa för barnbarnen, god pedagog som hon är.

Alla naturstigar börjar vid Naturrum och det finns gott om bra skyltar och fina broschyrer till hands, även när Naturum är stängt.


Sjön Lygnern är en populär badsjö, men inte i mars.


En stunds vila i marssolen.

Kolerakyrkogården vilar 48 Fjäråsbor som dog i kolera under epidemin 1834. Koleran nådde Västkusten sjövägen under högsommaren. De döda bars i tjärade kistor till den avlägset belägna kyrkogården. För at skydda sig mot smittan drack kistbärarna brännvin. Till de dödas minne står vid varje grav en sten med de dödas initialer. 1954 reste församlingen en minnessten på platsen.


Änglar vakar över Kolerakyrkogården.


I begrundan inför de enkla gravstenarna på kolerakyrkogården.


Minnesstenen över de 48 offren för koleran i Fjärås restes 1954.


En glada seglade över Fjärås-Bräcka den där sommardagen 2018.

Väl värt ett besök, både med och utan barnbarn!

Pappa Torgny och Mamma Gunilla