Klippan med Färjenäs

På södra sidan av Göta älv, vid inloppet till Göteborg, straxt öster om Älvsborgsbron ligger Klippan. Här låg Gamla Älvsborgs fästning eller Älvsborgs slott. Från 1300-talet till 1600-talet var fästningen en betydelsefull befästningsanläggning vid Göta älvs utlopp.


Klippan, vid Älvsborgsbrons södra fäste, en plats med mycket historia och många makalösa byggnader.

Den första borgen i Älvsborg, byggdes före 1366, då ett ”hus”, vilket är en medeltida beteckning på borg, omnämns. Borgen var byggd i trä och ortnamnet betyder troligen borgen vid älvens mynning Älvöse-borg (öse i västsvenska ortnamn betyder åmynning liksom os, till exempel Lödöse.).

Under åren har borgen belägrats, erövrats, bränts ner, byggts upp, varit under norskt, danskt och svenskt befäl i olika perioder. Svenskarna har betalt två lösen till danskarna för att få borgen; Älvsborgs lösen först på 150 000 riksdaler silvermynt och sedan på 1 miljon riksdaler silvermynt. Efter stora uppoffringar av Svenska folket kunde Gustav II Adolf betala den ohemula lösensumman 1619. Det var efter det han bestämde sig för var han skulle lägga det nya Göteborg, en bit in i älven.

1660 beslutade regeringen att Älvsborg skulle raseras genom sprängning, dock skulle mycket av inredningen föras över till befästningen på Kyrkogårdsholmen. 1661 blev även Älvsborgs namn överflyttat till den nya befästningen, som kom att kallas Nya Elfsborg.

Under årens lopp användes fästningen som stenbrott och 1673 var raseringen slutförd. Numera finns bara en ruin och de ännu synliga lämningarna härrör från renässansslottet. Alla lämningar efter medeltidsborgen är försvunna.

Namnet Klippan eller Ekenäsklippan kommer av det berg, ”Lilla Klippan” eller ”Skinnareklippan”, som låg nordost om Gamla Älvsborgs fästning. Klippan vara Göteborgs första riktiga hamn, eftersom man inte kom längre in i älven då den var för grund. Vid Klippan hade Ostindiska kompaniet sin hamn för de skepp som kom tillbaka från Kina. I början av 1600-talet startade den första färjeförbindelsen till Hisingen, mellan Klippan och Färjestaden. Förbindelsen fanns till 1967 då Älvsborgsbrons öppnande.

Här ligger också Sankta Birgittas kapell, som tillhör Carl Johans församling. Kapellet, som är en populär vigselkyrka, är ritat av arkitekten A W Edelsvärd och byggt i engelsk gotisk stil med en klockryttare på västra gavelnocken. S:ta Birgittas Kapell har fått sitt namn från ett irländskt-skotskt helgon, som levde 452-525. Det invigdes Annandag Pingst 1857 av domprosten Peter Wieselgren.

Färjestaden, eller Färjenäs som den populärt kallas, ligger i Sannegården och Lundby församling. Här grundlade Karl IX i början av 1600-talet det första Göteborg, med hjälp av holländare. Denna historiska stad kallas idag för Karl IX:s Göteborg. Staden växte snabbt och snart fanns där ett hundratal hus, flera kyrkor och ett rådhus. 1611 brändes dock staden ner av danskarna innan försvarsverk hade byggts upp, idag återstår endast en kyrkoruin. Samtidigt brände danskarna ner Nya Lödöse. Sverige var åter avskärmat från Västerhavet.

I Färjenäs, under Älvsborgsbrons fäste, ligger ett café som är en riktig pärla. Flickorna på Färjenäs är Göteborgs nästa äldsta café och har funnits i hela 111 år. På Kaféet är hundarna VIP-gäster, och de serveras hemlagat hundgodis vid ankomsten. För mattar och hussar serveras frukost, smörgåsar, hembakta kakor och ”Afternoon Tea” på helgerna. Vi kan särskilt rekommendera deras Afternoon Te, det är både gott och prisvärt.

 


Bakom Hotell Klippan, mellan husen upp för trappan och slänten hittar den som letar ...


... resterna av Gamla Älvsborgs fästning.


Under de skyddande taken finns rester av murarna, skräp, flaskor, grillrester och klotter.


Murarna består av både sten och tegel ...


... och ett valv.


Från Klippan flyttades fästningen ut i älvmynningen och blev Nya Älvsborgs fästning.


Toppsockerfabriken 1901.


Sockerbruket.


Kraftstationen 1899.


Sankta Birgittas kapell 1857.


Utsikt mot Älvsborgsbron som stod färdig 1967 från kapellet.


När Älvsborgsbron stod färdig upphörde färjetrafiken mellan fastlandet och Hisingen, Klippan och Färjestaden eller Färjenäs som var det populära namnet.


Färjenäs var det första Göteborg, byggt av holländare. Staden stod endast i några år i början av 1600-talet, innan det brändes ner av danskarna.


Här finns resterna av en kyrka, som också den brändes ner. Den stod 1604-1611.


I Färjenäs finns Flickorna på Färjenäs, väl värt ett besök.


Detta är Flickornas goda Afternoon Tea ...


... och det är inte ovanligt att gästerna uppvaktas av hönor.

Lyssningstips:
Vetenskapsradion historia - Göteborg fyller 400 år

Pappa Torgny och Mamma Gunilla

PS
Om någon nu skulle tro att det där med Gamla Ullevi och Nya Ullevi (som nu är gamla Ullevi) och Gamla Ullevi (som egentligen är nya Ullevi) är något nytt så är det fel. Här har vi Gamla Älvsborgs fästning och Nya Älvsborgs fästning. Gamla Göteborg och Nya Göteborg. Vi har Gamla Lödöse och Nya Lödöse. I vår församling finns Örgryte Gamla kyrkan och Örgryte Nya kyrka.
Eller 2018 när vi fick en ny kyl och frys i vår lägenhet:
"I vår lägenhet fanns det ett kombiskåp, kyl/frys när vi flyttade in. Gammalt, slitet och litet. Jag köpte omgående en lös frys och satte i köket, för att få plats med mer frysta produkter. Alltså hade vi "den gamla frysen" och "den nya frysen". Lätt att skilja dem åt. Vegomaten ligger t ex i den nya frysen och brödet i den gamla frysen. Nu har vi fått den gamla kyl/frysen utbytt till en ny kyl/frys. Vad ska vi kalla den frysen för? "Den nya frysen" och riskera förväxling med den gamla nya frysen? Eller den "den gamla frysen" fast det är de nya frysen?"