Svankällan våtmarkspark och Jämmerberget

Lördagens utflyktstips hittade vi i GP. ”Många trevliga promenadstråk att upptäcka i Göteborg”. ”Håll gärna avstånd i coronatider. Men sitt för guds skull inte inne och tryck. Göteborgsområdet kryllar av fina promenadstråk att upptäcka.” Det håller vi med om och av 15 tips kunde vi bocka av 11 på en gång. Nu bockar vi av Svankällan också.


Svankällans våtmarkspark överraskade inte som fågellokal vid vårt besök, men en fin promenad fick vi.

”För många av oss söder om älven är Hisingen nästan lite obekant men där finns massor av fräcka, udda och fina ställen. Ett av dem är Svankällan, ett område med gamla dammar där man förr odlade fisk men även blodiglar. Det är ett fascinerande och fågelrikt våtmarksområde med stigar och spångar. Där finns en promenad på ett par kilometer som jag absolut kan rekommendera.”

Vi fick oss en fin promenad och mötte en och annan joggare. Dock var det inte så många fåglar i vattnet. Några kanadagäss och ett ruvande gräsandspar. Det fanns ett gömsle, men fågeltornet var borta. Vi såg reser från en brand. Vi såg några fiskare vid bryggan och spår efter bäver.

Efter promenaden runt våtmarksparken kände vi att det var för tidigt att åka hem. Det kanske finns fler ”fräcka och udda ställen” på Hisingen. Vi googlade naturområden på Hisingen och fick flera förslag. Jämmerberget låg nära, så vi letade oss dit. ”Gå längs den två kilometer långa naturstigen uppe på berget och du bjuds på fina vyer över ett gammalt odlingslandskap och Göta Älv. På bergets krön finns en bronsåldersgrav.”

Även här var det en och annan joggare ute på den väl tilltagna gångvägaren. Och det fanns fina stigar vid sidan av gångvägarna. På sluttningen ner mot Kärra centrum finns gamla stengärdsgårdar, spår av terrassodlingar och gamla husgrunder med fruktträd. På Jämmerberget växer det många olika träd, allt från bok och gran (flera friväxande riktigt stora träd) till ek och blommande körsbärsträd. Platsen har tillhört både Danmark och Norge. Här har det krigats många gånger. År 1658 tog svenskarna över området från norrmännen.

Namnet Jämmerberget har det fått efter ett av torpen som låg vid foten av berget.

Två trevliga promenader, tar ca en timme att gå runt. Svankällan är barnvagnsvänlig men Jämmerberget är av förklarliga själ kuperat. Båda slingorna har rastplatser med bord så att man kan sitta ner och fika.


Häggen doftade gott!


Tyvärr är fågeltornet borta, det lär ha brunnit ner.


Gömslet är kvar, men det var inte så mycket fågel att smyga på denna lördag i maj.


En mulmbox. Mulm är det lösa material som ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved. I mulmen lever en artrik och särpräglad fauna, skalbaggar och andra småkryp. 


Grävda dammar och kanaler där det odlats både blodiglar och fisk.


Det har varit en lång vitsippsvår i år.


Spåren av bäver såg i strandkanten och bäverhyddan på en ö strax utanför.


Som sagt, inte mycket fågel. Men vi skådade ett ruvande gräsandspar i vassen.


Så vi drog till Jämmerberget istället, strax söder om Svankällan.


En som inte jämrade sig ...


Tillgängliga gångvägar men ordentligt kuperat. 100 meter över havet ligger toppen av Jämmerberget.


Fin skog med död ved i olika stadier.


Vid sidan av gångvägarna finns finns stigar. Trevligare att gå på och mer blommor att se på.


På toppen ligger rester av ett gravröse vid gångvägen ...


... och på andra sidan gångvägen finns en "vilsten".


Jämmerberget ligger centralt i Kärra, med utsikt mot älven, Angeredsbron och Gårdsten om man så vill.

Stadsnära natur är också natur!

Pappa Torgny och Mamma Gunilla