Kallebäcks källa

När vi bodde i New York under tidigt 80-tal fann vi en svensk öl som kom från Göteborg, Kalback. Det var en öl från Pripps och vi hade aldrig stött på den tidigare. Namnet kom från källan där vattnet hämtades och källans namn var Kallebäck. För Gunilla var det ett bekant namn, Kallebäck alltså. Farmor Hanna bodde där, och det var roligt att hitta den kopplingen hem till Göteborg i USA. När vi flyttade hem till Sverige och besökte Göteborg och farmor Hanna åkte vi förbi Kallebäcks källa, men bara så vi såg den från Boråsleden.

Sedan vi flyttat till Göteborg har vi passerat källan många gånger, men bara på stora vägen. Och vi har sagt att vi borde leta upp en väg som går in till källan. Så läste vi boken Örgryte i flydda dar av Sören Skarback och då dök källan upp igen. En solig eftermiddag letade vi oss i alla fall fram till Gamla Boråsvägen och källan. Som bonus hittade vi också en kolerakyrkogård och Kung Rings grav.


Gunilla begrundar en skylt som berättar om Kallebäcks källa, invid Boråsleden.


I det tidiga Göteborg var rent dricksvatten en lyxvara. På 1760-talet gick det att köpa rent fint källvatten ifrån Kallebäcks källa av trädgårdsmästare Grönvall från en båt vid Tyska kyrkan, 1daler per kanna. Tanken på att leda in vattnet till staden fanns tidigare men projektet blev för dyrt, tyckte man. Men utan friskt vatten sprids lätt sjukdomar. Till slut ”hederliga och förmögna män" 1785 skrev man till kung Gustav III för att få bygga en vattenledning och 17 november 1787 invigdes källan av konungen själv.


Undrar om vattnet till ölen verkligen kom från källan i Kallebäck?


Så här har vi ofta sett Kallebäcks källa, från bilfönstret ...


Här ligger källan ...


... invigd 1787 av kung Gustav III.


Minnessten vid källan från 1801, formgiven av CJ Carlberg till 150-års jubiléet.


Som sagt, källan ligger vid Gamla Boråsvägen som ligger vid Boråsleden.


Örgryteföreningens skyltar finns det många av i vår stadsdel. Informativa och trevliga.


Detta trodde jag först var källan, men det är vattenreservoaren. Och det röda huset i bakgrunden är Kallebäcks skola.


300 m2 vatten rymmer reservoaren, byggd 1881.


Även om Kallebäcksvattnet är gott är nog inte luften den bästa.


I Kallebäck finns en kolerakyrkogård. Den anlades 1688 efter ett större utbrott. Den är omgiven av en fin stenmur men korsen är sedan länge förmultnade.


Så bra att det finns rent vatten i våra kranar. Vatten kommer fortfarande från Kallebäck.


Den fina gamla hällkistan Kung Rings grav har gamla anor. Den är ca 4000 år och kallas megalitgrav, som betyder stor sten.

Ingen vet vem kung Ring var, och talade han svenska, norska eller danska? Men man kan i alla fall imponeras av vad man åstadkom med bara händerna och att det finns kvar än idag.


Från 1789 till 1967 gick det att dricka Kallebäcksvatten vid Domkyrkan.


Här finns är det möjligt att ...


... släcka både lekamlig och andlig törst ...


... men numera är dricksvattnet "vanligt" kommunalt vatten.

Det finns alltid något att upptäcka!

Pappa Torgny och Mamma Gunilla