Lilla Änggården

Vi har varit så många gånger i Botaniska Trädgården, men aldrig till Lilla Änggården. Stora Änggården ligger inne i Botaniska, det stora gula 1800-tals huset strax efter växthuset.

Idag startade vi tidigt för att undvika trängsel och gick direkt till Lilla Änggården. Den ligger söder om trädgården och det finns skyltar som visar vägen.

När du kommer till Lilla Änggården ligger huset uppe till vänster om entrén med en fruktträdgård vid sin sida. När du går runt huset ser du tydligt de olika byggfaserna från 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. När corona-pandemin är över finns det visningar som Stadsmuseet ordnar.

Lilla Änggården är Göteborgs stadsmuseums sommarfilial i natursköna Änggårdsbergen som omgärdar Botaniska trädgården.

De båda Änggårdarna är skänkta till staden, i typisk göteborgsk donationsanda, av bröderna Carl och Sven Gren Broberg.

Det som fascinerar mig mest när vi kommer in i den högresta skogen är att på tidigt 1800-tal var det kalhugget och på bergen växte det ljung. Dåvarande ägaren Arvid Gren lät plantera 10 000-tals träd under senare hälften av 1800-talet.

Nu kan vi som inte har gröna fingra eller feta plånböcker njuta av allt detta vackra som finns i Botaniska Trädgården och Änggårdsbergen.

Tack Bröderna Gren Broberg!


Det är bra skyltat i och kring Lilla Änggården, liksom i Änggårdsbergen och Botaniska trädgården.


Lilla Änggården nås via Änggårdens bostadsområde söder om Botaniska trädgården, i änden av Hejderidaregatan (hejderidare = skogvaktare).


Ännu en skylt med bra information för oss nyfikna besökare.


Lilla Änggården, en välbevarad historisk miljö genom tre sekler.


Lilla Änggårdens odlareförening med 49 odlingslotter ligger ovanför Lilla Änggården.


Efter en promenad genom Lilla Änggården kommer vi till Änggårdsbergens naturreservat ...


... denna gång i tidig "vårskrud".


Änggårdsbergen är också ett arboretum med rik variation på träd, framför allt såg vi japanska träd.


Genom naturreservatet går bekväma och lättillgängliga stigar.


Änggårdsbergen bjuder också på vackra sjöar och rikt fågelliv.


Och så slinker vi in i Botananiska trädgården bakvägen och hamnar i Japandalen, där körsbärsträden börjat blomma.

Mamma Gunilla och Pappa Torgny