Drottning Hackas grav

Göteborgs äldsta byggnadsverk ligger på Hisingen och är 5 000 år gammalt. Det är en stendös som ligger i Svensby i Säve. För oss var den okänd ända tills Torgny läste Kristian Wedels kåseri i GP onsdagen den 22 april. ”Den måste vi titta närmare på.” Det blev en passande utflykt i coronatider. Vi var självfallet ensamma där.


Drottning Hackas grav är Göteborgs äldsta byggnadsverk.

Enligt en sägen räddade drottning Hacka landet från hungersnöd genom att dela ut hackor och utsäde till befolkningen och lära dem odla jorden.
”Drottningen ska ha varit gift med en kung, som under en hungersnöd i landet ska ha föreslagit att var tredje människa borde dödas för att spara på födan. Men drottningen ska ha avrått sin make från att döda sitt folk, utan istället ha föreslagit att var man borde förses med en hacka och en kappe korn för att bryta ny åkermark som kunde odlas upp. Kungen ska ha tyckt rådet var gott och följt det och härav ska drottningen ha fått sitt namn. De små stenrösen så kallade ”hackerör” man finner i landskapet ska också de ha fått sitt namn härigenom.” (Wikipedia)

Graven, som är en långdös, är Göteborgs äldsta kända forngrav. Den byggdes i början av yngre stenåldern, och låg då vid en havsstrand. 1978 grävdes den ut och flyttades ca 10 meter, för att ge plats för Norrleden. Graven har använts i flera generationer. Fynd från utgrävningen visar att den användes så sent som 1 000 år efter att den byggdes. Man fann lerkärl och flintspets, som visade detta.


Det finns alltid en skylt för Gunilla att läsa ...


... och det finns alltid mycket information att hämta från skyltarna ...


... som till exempel en skiss över hur graven ser ut.


Graven är belägen invid en gård i Svensby på Hisingen.


På stenen som ligger över gravkammaren finns det flera skålgropar.


Betongpelaren under takstenen (3 ton tungt) är inte original utan har tillkommit när graven flyttades 1978.


Med Google Maps är det lätt att hitta.


En rovfågel flög över oss när vi tittade på graven, kanske en ormvråk.

Läs mer om långdösen i Svensby

En trevlig utflykt en solig dag!

Pappa Torgny och Mamma Gunilla